P-eser

Economy I Society I Environment

התייעלות מבנים קיימים

 

מה אנחנו עושים

רוב המבנים הקיימים סובלים מלקויות המשפיעות על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו וגם מייצרות בזבוז משאבים עצמי.
אנחנו מציעים סקר התייעלות אנרגטית למבנים שיסייעו לכם לייעל לא רק את צריכת החשמל והמים, אלא גם את המשאב היקר ביותר שלכם- האנשים. שילוב של סקרי אנרגיה, תקנים לאיכות בניה ובניה יעילה הם שילוב שיכול להביא לתועלת מרבית, ובנוסף תסייע לצמצום פליטות מזהמים. שיטת הסקירה משלבת יעילות כלכלית, סביבתית וקהילתית.

 

השירותים שלנו

בין אם המטרה היא לחסוך בצריכת החשמל והמים, להסמיך את המבנה ע"פ תקני איכות, לייצר תכנית סביבתית למבנה, להפוך אותו למאופס אנרגטית או להעלות את שביעות הרצון של העובדים ואת הבריאות שלהם, או כל אלו יחד - אם זה מייעל את המבנה אנחנו נבנה עבורכם את ההצעה המשתלמת ביותר.

שיפור בתפוקה ובשביעות הרצון

צמצום ימי מחלה והגדלת פריון

חיסכון בצריכת האנרגיה

 

צרו קשר

כמו אנרגיה, אנחנו בכל מקום אליו תרצו שנגיע

+972-50-7643442

  • LinkedIn
  • Facebook
Clouds Reflected on Windows
 

©2018 by P-eser. Proudly created with Wix.com