top of page

הבראת מבנים

למבנים השפעה רבה על בריאות השוהים בהם. מאיכות אוויר פנים מבנית ועד לחשיפה לחוץ, תופעת הבניין החולה עוסקת באופן בו ניתן לטפל במבנה כדי להבטיח את בריאות המשתמשים. שמירה על סביבת עבודה או לימודים בריאה ובטוחה מסייעת להעלאת הפריון, מצמצמת ימי מחלה, מעלה את יכולת הריכוז ובעיקר את שביעות הרצון. כל אלו יחד מהווים חלק ניכר משורת הרווח של משרדים, למשל. על כן, טיפול בסימפטומים של בניין חולה הם חלק בלתי נפרד מהתייעלות, וכאשר מבצעים שיפוץ למבנה קיים יש לתת על הגורמים הללו את הדעת.

סיור וייעוץ

מתאים למבנים קיימים או לקראת שיפוץ

פגישה בנכס ובחינת סימפטומים של תופעת הבניין החולה. יינתן דגש למערכות המבנה הקיימות, ובפרט למערכת המיזוג, וכן למעטפת המבנה והשפעתה על השוהים בחלל.

תמונת תיאור של סיור וייעוץ
תמונת תיאור של סקר שביעות רצון

סקר שביעות רצון לעובדים

מתאים למשרדים, מוסדות חינוך,

בתי אבות, מעונות ועוד

טיפול בתופעת הבניין החולה נועדה לשפר את הבריאות ואת שביעות הרצון של העובדים. הסקר מאפשר בחינתם של פרמטרים שונים, ובמידת הצורך הוא יעלה את הנושאים אשר דורשים בחינה וטיפול מעמיקים. באמצעות העלאת המודעות והפניה לעובדים, הסקר יעלה לעובדים את תחושת הערך והשייכות למקום, וזאת עוד בטרם ביצוע הפעולות שיעלה כאפשרויות לשיפור המבנה לתועלתם.

bottom of page