top of page

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית היא שם כולל לצמצום צריכת חשמל, מים וגז.
התהליך להתייעלות במבנים כוללת סיור והפקת דוח ראשוני אשר מזהה את כל האלמנטים שניתן לשפר ולייעל ע"מ לחסוך בחשבונות האנרגיה השונים. 
הייחודיות של P-eser בדוחות להתייעלות אנרגטית היא הגישה הן למערכות המבנים והן למעטפת שלו.
הדוחות תמיד יבחנו את המצב הקיים לעומת החלופות להתייעלות, והפתרונות ייבחרו בהתאם לצורך- החזר השקעה מהיר, הפתרון היעיל ביותר או הפתרון הזול ביותר.

20190708_083024_edited_edited.jpg

סקר אנרגיה

מתאים למבני ציבור

בחינת חלופות של מערכות וכלים להתייעלות אנרגטית לעומת מצב קיים. 
הסקר יפרט את האופן בו מנוהלת האנרגיה וכיצד ניתן לשפר את הצריכה ולחסוך. הפתרונות ייבחרו בהתאם לדרישת הלקוח.

התייעלות אנרגטית: Projects
bottom of page