top of page
תמונה ראשית של מודל ההשפעה

מודל ההשפעה

IMPACT MODEL

ארגונים וחברות ששכרו את שירותינו וביצעו התייעלות אנרטית המבוססת על סקרי ההתייעלות שביצענו בעבורם יכולים להעביר חלק מהחיסכון שנבע מההתייעלות שלהם לעמותות חברתיות ובכך לממן עבורן פתרונות להתייעלות.

P-eser מבצעים סקרי התייעלות לעמותות חברתיות בהתנדבות לאותן עמותות

פעולה זו מקדמת את השאיפה למצוא את ההתייעלות הגדולה ביותר עבורכם, מתוך רצון לפוטנציאל חיסכון גבוה יותר כבר מהחודש הראשון. זוהי זכות להעניק, ונשמח לחלוק את האפשרות הזו- 

אתכם.

כי אנרגיה ובריאות הם משאבים בסיסיים שצריכים להיות שוויוניים.

bottom of page