top of page
20190708_083243_edited_edited.jpg

השירותים שלנו

מודל ההשפעה

הארגון שלכם נדרש לביצוע סקר אנרגיה, נדרשתם לבצע חשיבה כיצד החברה שלכם משלבת נושאי סביבה ואחריות תאגידית, או שפשוט הרגשתם שיש לכם מה לתת לאחרים.
מודל ההשפעה מאפשר לכם להתייעל אנרגטית- לשפר את איכות מקום העבודה, לחסוך בהוצאות הכלכליות של הארגון ובמקביל לאפשר לאלו שידם אינה משגת להשיג את אותם הדברים בדיוק. בזכותכם. 
זוהי הגדלת ההשפעה שלכם באמצעות אותה פעולה.

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית היא שם כולל לצמצום צריכת חשמל, מים וגז.
התהליך להתייעלות במבנים כוללת סיור והפקת דוח ראשוני אשר מזהה את כל האלמנטים שניתן לשפר ולייעל ע"מ לחסוך בחשבונות האנרגיה השונים. 
הייחודיות של P-eser בדוחות להתייעלות אנרגטית היא הגישה הן למערכות המבנים והן למעטפת שלו.
הדוחות תמיד יבחנו את המצב הקיים לעומת החלופות להתייעלות, והפתרונות ייבחרו בהתאם לצורך- החזר השקעה מהיר, הפתרון היעיל ביותר או הפתרון הזול ביותר.

הבראת מבנים

למבנים השפעה רבה על בריאות השוהים בהם. מאיכות אוויר פנים מבנית ועד לחשיפה לחוץ, תופעת הבניין החולה עוסקת באופן בו ניתן לטפל במבנה כדי להבטיח את בריאות המשתמשים. שמירה על סביבת עבודה או לימודים בריאה ובטוחה מסייעת להעלאת הפריון, מצמצמת ימי מחלה, מעלה את יכולת הריכוז ובעיקר את שביעות הרצון. כל אלו יחד מהווים חלק ניכר משורת הרווח של משרדים, למשל. על כן, טיפול בסימפטומים של בניין חולה הם חלק בלתי נפרד מהתייעלות, וכאשר מבצעים שיפוץ למבנה קיים יש לתת על הגורמים הללו את הדעת.

תקינה

הסמכה של גורם שלישי אובייקטיבי באשר לאיכות המבנה והיעילות שלו.
תקנים שונים מתאימים לייעודי מבנה שונים ומאפשרים למבנה לעמוד בסטנדרטים מדידים באשר לשימור אנרגיה, ניהול מבנה, נוחות המרחב וכן הלאה. תקנים שונים מתאימים לשימושים שונים.
בין התקנים אשר ניתן לעשות בהם שימוש ומתאימים לצרכי חיסכון באנרגיה- ת"י 5281 לבניה ירוקה, תקן LEED  הנפוץ ביותר בעולם לתחום של מבנים יעילים, GreenKey לבתי מלון והארחה, ועוד.

bottom of page